Vinhomes Golden River

Căn hộ Vinhomes Central Park tọa lạc tại 208 Nguyễn Hữu Cảnh,Quận Bình Thạnh,TPHCM Lh PKD 0908 50 6363

Phòng kinh doanh

Tôi Đang Chờ Bạn Gọi

Hotline 1 - 0908 50 63 63

Hotline 2 - 0939 50 63 63

 

Thống kê truy cập

Tổng lượt4.558

Tin Khuyến mãi

Chính sách bán hàng dự án Vinhomes Golden River

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG / SALES POLICY

Dự án / Project: VINHOMES GOLDEN RIVER (TP HCM)

----- Tháng 03/2018 | March 2018 -----

 1. CHÍNH SÁCH CHUNG / GENERAL POLICY:
  1. Thời gian áp dụng / Applicable time: 21/03/2018
  2. Đối tượng áp dụng / Applicable subject:

Khách hàng đăng ký căn hộ, shophouse Vinhomes Golden River đã ký Thỏa thuận đặt cọc và đóng đủ tiền cọc từ ngày từ ngày 21/03/2018

Clients registering to buy apartments, shophouse in Vinhomes Golden River Signed a deposit agreement and paid enough deposits from 21/03/2018

 1. CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ CĂN HỘ, SHOPHOUSE VINHOMES GOLDEN RIVER TỪ NGÀY 10/04/2016 CHO ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO KHÁC CỦA CĐT / PROMOTIONAL PROGRAM FOR CLIENTS REGISTERING TO BUY APARTMENTS, SHOPHOUSE IN VINHOMES GOLDEN RIVER FROM 10/04/2016 UNTIL FURTHER NOTICE FROM THE DEVELOPER

 

Khách hàng đã đóng đủ tiền đặt cọc và ký kết hợp đồng mua bán căn hộ, shophouse, Ký hợp đồng thuê căn hộ dài hạn, được tặng Gói dịch vụ Vinmec: Gồm 02 Voucher VIP Adult Vinmec dành cho 02 người lớn và 02 Voucher Premium Child dành cho 02 trẻ em có giá trị trong 12 tháng.

Clients to pay enough deposit and sign the Sale contract (in case to buy apartments),or signed the long-term apartment lease contract, shophouse will be gifted Vinmec package: 02 VIP Adult Vinmec vouchers for 02 adults, and 02 Premium Child vouchers for 02 children, valid for 12 months

(*)Lưu ý: Điều kiện và thời hạn sử dụng sẽ theo quy định của nhà cung cấp

(*) Note: Applicable conditions and period will comply with the Supplier’s rule

III.CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MUA/THUÊ DÀI HẠN CĂN HỘ LUXURY 6 VÀ PENTHOUSE AQUA 4 TỪ NGÀY 21/03/2018 CHO ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO KHÁC CỦA CĐT

PROMOTION FOR CLIENTS PURCHASING, LONG TERM LEASE APARTMENTS LUXURY 6 AND PENTHOUSE (PH) AQUA 4 FROM 21/03/2018 UNTIL FURTHER NOTICE FROM THE DEVELOPER

Khách hàng được tặng gói dịch vụ quản lý căn hộ 10 năm kể từ ngày nhận bàn giao căn hộ

The client will receive an Apartment Management Service Package for 10 years.

IV.CHƯƠNG TRÌNH ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG MUA CĂN HỘ VINHOMES GOLDEN RIVER TỪ NGÀY 21/03/2018 CHO ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO KHÁC TỪ CĐT.

PROMOTION FOR CLIENTS PURCHASING APARTMENTS, VINHOMES GOLDEN RIVER FROM 21/03/2018 UNTIL FURTHER NOTICE FROM THE DEVELOPER

 1. KHÁCH HÀNG MUA CĂN HỘ LUX6 (1 PHÒNG NGỦ) VÀ AQUA 1, AQUA 2, AQUA 3, AQUA 4 ĐƯỢC LỰA CHỌN 1 TRONG 3 CHƯƠNG TRÌNH SAU:

Clients purchasing apartments Aqua 1, Aqua 2, Aqua 3, Aqua 4 and Lux 6 1 bedroom will be offered on only 1 (one) option Listed below.

 

 CHƯƠNG TRÌNH 1: CAM KẾT TIỀN THUÊ TỪ CĐT (*) /

 

 CHƯƠNG TRÌNH 2: HỒ TRỢ LÃI SUẤT/

 CHƯƠNG       TRÌNH      3:      CHIẾT KHẤU 7% GIÁ BÁN CĂN HỘ

 

 

PROGRAM 1: RENTAL COMMITMENT PROGRAM FROM

THE DEVELOPER

 

PROGRAM 2: 0% INTEREST RATE

PROGRAM 3: DISCOUNT 7% OF APARTMENT PRICE(EXCLUDE VAT)

CĐT cam kết thuê lại căn hộ trong vòng 1 năm đầu tiên sau khi nhận bàn giao căn hộ.

Clients will receive the commitment of the Developer for sublease of apartments during the first year after receiving apartments.

Khách hàng được Hỗ trợ lãi suất tới 65% giá trị căn hộ ( bao gồm VAT) trong vòng 15 tháng kể từ ngày giải ngân.

Clients will be supported all the loan interest for up to 65 % of the Apartment Price (including VAT) within 15 months from the date of disbursement.

 

Khách hàng đươc Chiết khấu 7% giá bán căn hộ chưa bao gồm VAT tại thời điểm Kí Hợp đồng mua bán.

 

Clients will be offered a discount to the actual selling amount (excluding VAT) equivalent to 7% of the Apartment value at the time of signing Sales contract.

(*): Lưu ý: Chương trình cam kết tiền thuê KHÔNG áp dụng cho các căn hộ 4PN.

Please be noticed that Rental Program is not applicable for apartment with 4

bedrooms.

 

 

 

2.KHÁCH HÀNG MUA CĂN HỘ LUX6 2-3 PHÒNG NGỦ ĐƯỢC LỰA CHỌN 1 TRONG 3 CHƯƠNG TRÌNH SAU:

Clients purchasing apartments Lux 6 2-3 bedroom will be offered on only 1 (one) option Listed below:

 

 

 CHƯƠNG  TRÌNH  1:       CAM KẾT TIỀN THUÊ TỪ CĐT (*) /

 

PROGRAM              1:               RENTAL COMMITMENT PROGRAM FROM

THE DEVELOPER

 

 CHƯƠNG TRÌNH 2: HỒ TRỢ LÃI SUẤT/

 

PROGRAM 2: 0% INTEREST RATE

 CHƯƠNG       TRÌNH      3:      CHIẾT KHẤU 14% GIÁ BÁN CĂN HỘ

PROGRAM 3: DISCOUNT 14% OF APARTMENT PRICE(EXCLUDE VAT)

CĐT cam kết thuê lại căn hộ trong vòng 2 năm đầu tiên sau khi nhận bàn giao căn hộ.

Clients will receive the commitment of Developer for sublease of apartment during the two year after receiving apartments.

Khách hàng được Hỗ trợ lãi suất tới 65% giá trị căn hộ ( bao gồm VAT) trong vòng 26 tháng kể từ ngày giải ngân.

Clients will be supported all the loan interest for up to 65 % of the Apartment Price (including VAT) within 26 months from the date of disbursement.

Chiết khấu 14% giá bán căn hộ chưa bao gồm VAT tại thời điểm ký Hợp đồng mua bán.

Clients will be offered a discount to the actual selling amount (excluding VAT) equivalent to 14% of the Apartment value at the time of signing Sales contract.

 

3.KHÁCH HÀNG MUA PENTHOUSE AQUA 4 ĐƯỢC LỰA CHỌN 1 TRONG 2 CHƯƠNG TRÌNH SAU:

 

Clients purchasing penthouse Aqua 4 will be offered on only 1 (one) option Listed below:

 

 

 CHƯƠNG TRÌNH 1: HỖ TRỢ LÃI SUẤT/

PROGRAM 1: 0% INTEREST RATE

 CHƯƠNG TRÌNH 2: CHIẾT KHẤU 5% GIÁ BÁN PENTHOUSE

PROGRAM 2: DISCOUNT 5% OF PENHOUSE PRICE (EXCLUDE VAT)

 

Khách hàng được Hỗ trợ lãi suất tới 65% giá trị căn hộ ( bao gồm VAT) trong vòng 12 tháng kể từ ngày giải ngân.

Clients will be supported all the loan interest for up to 65 % of the Apartment Price (including VAT) within 12 months from the date of disbursement.

Chiết khấu 5% giá bán Penthouse chưa bao gồm VAT tại thời điểm ký Hợp đồng mua bán.

Clients will be offered a discount to the actual selling amount (excluding VAT) equivalent to 5% of the penthouse value at the time of signing Sales contract.

 1. CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH CAM KẾT TIỀN THUÊ/ DETAILED RENTAL COMMITMENT PROGRAM
  1. Cam kết tiền thuê: CĐT cam kết mức tiền thuê tương đương 10%/năm/giá bán Căn hộ thực thanh toán tại từng thời điểm (chưa gồm VAT và KPBT) và không bao gồm tiền trang bị nội thất/ The Developer commits a rental equal to 10%/year/actual total selling amount of the apartment (excluding VAT and Maintenance fee), and not included furniture package.

4.2Trang bị nội thất:

-         Khách       hàng       tự       trang       bị       theo       Danh       sách       và      Tiêu       chuẩn       nội       thất       của       CĐT       /

Clients equip furniture themselves pursuant to the List and Standard of Furniture of the Developer.

 1. Thời gian bắt đầu áp dụng cam kết thuê lại của CĐT / Applicable time of sublease commitment by the Developer:

Sau 01 tháng kể từ khi Khách hàng giao lại căn hộ đủ tiêu chuẩn cho Công ty quản lý của CĐT /

After 01 month since Clients hand over the qualified apartments to the Management Company of the Developer.

 1. Thanh toán tiền thuê / Payment of rental:

Tiền cam kết thuê lại sẽ được thanh toán vào đầu mỗi Quý kể từ khi Khách hàng bàn giao căn hộ đủ tiêu chuẩn cho Công ty quản lý của CĐT /

The rental will be paid at the beginning of each Quarter after Clients hand over qualified apartments to the Management Company of the Developer.

4.5Thuế và các loại phí liên quan theo quy định của pháp luật tính trên số tiền cam kết thuê lại sẽ do Khách hàng (Chủ sở hữu căn hộ) chi trả với mức thuế được áp dụng tại thời điểm CĐT cam kết thuê lại.

Taxes and relevant charges calculated on the rental in accordance with legal regulations will be paid by Clients (Apartment owners) with the applicable taxes at the time of sublease commitment by the Developer.

 1. Thời gian đăng ký / Registration time

Khách hàng đăng ký Cho thuê không muộn hơn thời điểm ký HĐMB /

Clients registering Lease no later than the time of signing the Sale Contract

4.7Đối tượng tham gia chương trình cam kết tiền thuê theo quy định của pháp luật hiện hành

Subjects participating in rental commitment program to the current law provisions

V.CHƯƠNG TRÌNH ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG MUA/THUÊ DÀI HẠN CĂN HỘ, PENTHOUSE VINHOMES GOLDEN RIVER 3-4 PHÒNG NGỦ (KHÔNG ÁP DỤNG CHO SHOPHOUSE) TỪ NGÀY 21/03/2018 CHO ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO KHÁC TỪ CĐT (Áp dụng Theo danh sách đính kèm).

PROMOTION FOR CLIENTS PURCHASING APARTMENTS, PENTHOUSE, LONG TERM RENTAL WITH 3-4 BEDROOMS OF VINHOMES GOLDEN RIVER , FROM 21- MAR -2018 UNTIL FURTHER NOTICE FROM THE

DEVELOPER (NOT APPLICABLE TO SHOPHOUSE) (applicable for enclosed list).

Khách hàng đươc tặng 01 Tivi LG OLED Signature W - OLED 65W7T/1 căn.

The client will receive 01 Tivi LG OLED Signature W - OLED 65W7T / 1 unit

 Lưu ý: KH được nhận quà tặng phải thực hiện việc nộp thuế TNCN và các thủ tục có liên quan theo quy định pháp luật.

Note: The Clients receive the gift must pay personal income tax and related procedures in accordance with the law

 

VI.CHƯƠNG TRÌNH ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG KÝ HỢP ĐỒNG THUÊ CĂN HỘ DÀI HẠN

PROMOTION FOR CLIENTS SIGN LONG TERM APARTMENT LEASE CONTRACT

 

KH chỉ được áp dụng Chính sách Chiết khấu và không được áp dụng chính sách Hỗ trợ lãi suất và Cam kết tiền thuê từ CĐT.

The Clients are only itled to apply the Policy Discount and not apply policy Interest rate support, Rental Commitment progam from the Deverlope,

 1. CĂN HỘ LUX6 (1 PHÒNG NGỦ) VÀ AQUA 1, AQUA 2, AQUA 3, AQUA 4: KH được Chiết khấu 6% giá thuê căn hộ chưa bao gồm VAT tại thời điểm ký Hợp đồng thuê dài hạn.

Apartments Aqua 1, Aqua 2, Aqua 3, Aqua 4 and Lux 6 (1 bedroom): Clients will be offered a discount to the actual selling amount (excluding VAT) equivalent to 6% of Rental at the time of signed the long-term apartment lease contract.

 

 1. CĂN HỘ LUX6 2-3 PHÒNG: KH được Chiết khấu 12.5% giá thuê căn hộ chưa bao gồm VAT tại thời điểm ký Hợp đồng thuê dài hạn.

Lux 6 (2-3 bedroom): Clients will be offered a discount to the actual selling amount (excluding VAT) equivalent to

12.5% of Rental at the time of signed the long-term apartment lease contract.

 1. PENTHOUSE AQUA 4: KH được Chiết khấu 5% giá thuê căn hộ chưa bao gồm VAT tại thời điểm ký Hợp đồng thuê dài hạn

Penthouse Aqua 4: Clients will be offered a discount to the actual selling amount (excluding VAT) equivalent to 5% of Rental at the time of signed the long-term apartment lease contract.

 

 

 1. CÁC GÓI SẢN PHẨM/DỊCH VỤ CÓ THỂ LỰA CHỌN / SELECTABLE PACKAGES OF PRODUCT/SERVICE

 

STT

/ NO.

GÓI SẢN PHẨM/DỊCH

VỤ / PACKAGE OF PRODUCT/SERVICE

MÔ TẢ SẢN PHẨM/DỊCH VỤ / DESCRIPTION OF PRODUCT/SERVICE

ĐƠN GIÁ BÁN (chưa VAT) / PRICE UNIT

(excluding VAT)

 

 

 

 

1

 

 

Gói Dịch vụ quản lý căn hộ 10 năm trả trước

 

Package of 10-year prepaid apartment management service

Gói Dịch vụ quản lý căn hộ theo tiêu chuẩn của Vinhomes trong vòng 10 năm (không bao gồm các chi phí liên quan đến dịch vụ phải trả cho bên thứ 3 như: trông xe, điện, nước nóng lạnh, thông tin liên lạc, truyền hình cáp…)/

Package of apartment management service under Vinhomes standards for 10 years (excluding relevant service fees payable to third parties such as parking, electricity, hot and cool water, communication, cable

television, etc.)

 

 

2.100.000 đồng/m2 thông thủy

 

2,100,000 VND/m2 Carpet Area

 

 

 

 

2

 

 

Gói Dịch vụ quản lý căn hộ 05 năm trả trước

 

Package of 05-year prepaid apartment management service

Gói Dịch vụ quản lý căn hộ theo tiêu chuẩn của Vinhomes trong vòng 05 năm (không bao gồm các chi phí liên quan đến dịch vụ phải trả cho bên thứ 3 như: trông xe, điện, nước nóng lạnh, thông tin liên lạc, truyền hình cáp…)/

Package of apartment management service under Vinhomes standards for 05 years (excluding relevant service fees payable to third parties such as parking,

electricity, hot and cool water, communication, cable television, etc.)

 

 

1.100.000 đồng/m2 thông thủy

 

1,100,000 VND/m2 Carpet Area

 

 1. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN/ PAYMENT PROGRESS.

Lưu ý: % thanh toán tính trên Giá trị căn hộ gồm VAT: Apartment Selling Price (VAT included)

1.TIẾN ĐỘ THANH TOÁN ÁP DỤNG CHO KH MUA CĂN HỘ/PH/SH

 • Giấy Chứng Nhận/GCN: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 

TÒA / TIẾN ĐỘ BUILDING/PROGRESS

A12

A3

A4

LUX 6

Đặt cọc / căn và ký TTĐC

200 triệu

200 triệu

200 triệu

200 triệu

Deposit/apartment

200 million VND

200 million VND

200 million VND

200 million VND

 

Lần 1: ngay khi ký HĐMB - 05 ngày kể từ ngày ký TTĐC  (đã gồm tiền cọc)/ 1st time: Upon signing the Sale Contract-within 05 days from the date of signing deposit Agreement (including Deposit)

1st time: Upon signing the Sale Contract-within 05 days from the date of signing deposit Agreement (including Deposit)

 

 

 

+ 30%

+ 5% chưa gồm VAT - vào TTĐC (*)

 

(CĐT trả lãi 12%/năm cho 5% giá trị CH chưa gồm VAT theo TTĐC tính từ ngày CĐT nhận đủ khoản cọc đến thời điểm: (i) ngày đến hạn nhận Giấy chứng nhận theo thông báo của CĐT gửi hoặc (ii) thời điểm KH được xác định là tự làm thủ tục cấp GCN tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. CĐT có thể thay đổi mức lãi suất mà không cần báo trước.

KH cá nhân có trách nhiệm nộp thuế TNCN cho phần lãi này và CĐT sẽ khấu trừ trước khi chi trả lãi).

 

TÒA / TIẾN ĐỘ BUILDING/PROGRESS

A12

A3

A4

LUX 6

Lần 2 / 2nd installment

20%: (L1 + 30  ngày)

Lần 3 / 3rd installment

20%: (L1 + 60 ngày)

 

Bàn giao /

Handover

25% + 100% KPBT + VAT của 5% giá trị căn hộ khi nhận bàn giao

 

20 ngày kể từ ngày thanh toán lần 3

T6/2018 hoặc 20 ngày kể từ ngày thanh toán

lần 3 tùy thời điểm nào đến sau

 

Nhận GCN QSH căn hộ

5% giá trị căn hộ (Không bao gồm VAT) theo (i) thông báo nhận GCN của CĐT hoặc (ii) thời

điểm KH được xác định là tự làm thủ tục xin cấp GCN tùy thuộc thời điểm nào đến trước và thực hiện khấu trừ từ giá trị TTĐC (*)

·Đối với Shophouse, tiến độ bàn giao ở mỗi tòa sẽ đến trước căn hộ 2 tháng.

 

TÒA / TIẾN ĐỘ BUILDING/PROGRESS

SH A1,2

SH A3

SH A4

SH LUX6

Đặt cọc / căn và ký TTĐC

500 triệu

500 triệu

500 triệu

500 triệu

Deposit/apartment

500 million VND

500 million VND

500 million VND

500 million VND

Lần 1: ngay khi ký HĐMB - 05 ngày kể từ ngày ký TTĐC (đã gồm tiền cọc) /

1st time: Upon signing the Sale Contract-within 05 days from the date of signing deposit Agreement (including Deposit)

+ 30%

+ 5% chưa gồm VAT - vào TTĐC (*)

CĐT trả lãi 12%/năm cho 5% giá trị CH chưa gồm VAT theo TTĐC tính từ ngày CĐT nhận đủ khoản cọc đến thời điểm: (i) ngày đến hạn nhận Giấy chứng nhận theo thông báo của CĐT gửi hoặc (ii) thời điểm KH được xác định là tự làm thủ tục cấp GCN tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. CĐT có thể thay đổi mức lãi suất mà không cần báo trước.

KH cá nhân có trách nhiệm nộp thuế TNCN cho phần lãi này và CĐT sẽ khấu trừ trước khi chi trả lãi).

+ 30%

+ 5% chưa gồm VAT - vào TTĐC (*)

Lần 2/ 2nd installment

20%: (L1 + 30 ngày)

Lần 3/ 3rd installment

20%: (L1 + 60 ngày)

 

 

 

Bàn giao

25% + 100% KPBT + VAT của 5% giá trị shophouse khi nhận bàn giao

 

 

20 ngày kể từ ngày thanh toán lần 3

 

T04/2018 trở đi hoặc 20 ngày kể từ ngày thanh toán lần 3 tùy thời điểm nào đến sau

 

Nhận GCN QSH căn hộ

5% giá trị shophouse (chưa bao gồm VAT) theo (i) thông báo nhận GCN của CĐT hoặc (ii) thời

điểm KH được xác định là tự làm thủ tục xin cấp GCN tùy thuộc thời điểm nào đến trước và thực hiện khấu trừ từ giá trị TTĐC (*)

 • Tiến độ thanh toán Penthouse

 

TÒA / TIẾN ĐỘ BUILDING/PROGRESS

PH A4

Đặt cọc / căn và ký TTĐC

500 triệu

Deposit/apartment

500 million VND

Lần 1: ngay khi ký HĐMB - 05 ngày kể từ ngày ký TTĐC (đã gồm tiền cọc)

30%

+ 5% chưa gồm VAT - vào TTĐC (*)

 

CĐT trả lãi 12%/năm cho 5% giá trị CH chưa gồm VAT theo TTĐC tính từ ngày CĐT nhận đủ khoản cọc đến thời điểm: (i) ngày đến hạn nhận Giấy chứng nhận theo thông báo của CĐT gửi hoặc (ii) thời điểm KH được xác định là tự làm thủ tục cấp GCN tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. CĐT có thể thay đổi mức lãi suất mà không cần báo trước.

KH cá nhân có trách nhiệm nộp thuế TNCN cho phần lãi này và CĐT sẽ khấu trừ trước khi chi trả lãi).

 

1st time: Upon signing the Sale Contract-within 05 days from the date of signing deposit Agreement (including Deposit)

 

TÒA / TIẾN ĐỘ BUILDING/PROGRESS

PH A4

Lần 2

 

20%: (L1 + 30ngày)

2nd installment

Lần 3

20%: (L1 + 60 ngày)

3rd installment

 

Bàn giao

25% + 100% KPBT + VAT của 5% giá trị Penthouse khi nhận bàn giao

T12/2017 trở đi hoặc 20 ngày kể từ ngày thanh toán lần 3 tùy thời điểm nào đến sau.

 

 

Nhận GCN QSH căn hộ

5% giá trị Penthouse (chưa bao gồm VAT)

theo (i) thông báo nhận GCN của CĐT hoặc (ii) thời điểm KH được xác định là tự làm thủ tục xin cấp GCN tùy thuộc thời điểm nào đến trước và thực hiện khấu trừ từ giá trị TTĐC (*)

LƯU Ý: Trong trường hợp Khách hàng đóng không đủ tiền theo Tiến độ Thanh toán trên thì khoản tiền KH nộp ưu tiên vào

 TTĐC đảm bảo HĐMB trước, vào các tiến độ thanh toán của HĐMB sau.

 

3.     TIẾN ĐỘ THANH TOÁN ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG THUÊ CĂN HỘ/PH DÀI HẠN

 

TÒA / TIẾN ĐỘ

A12

A3

A4

LUX 6

BUILDING/PROGRESS

Đặt cọc /căn và ký TTĐC

200 triệu/căn hộ

500 tr/ Penhouse

200 triệu/căn hộ

500 tr/ Penhouse

200 triệu/căn hộ

500 tr/ Penhouse

200 triệu/căn hộ

500 tr/ Penhouse

 

Deposit

200 million VND/aprtment 500 million VND/ Penhouse

200 million VND/aprtment 500 million VND/ Penhouse

200 million VND/aprtment 500 million VND/ Penhouse

200 million VND/aprtment 500 million VND/ Penhouse

Lần 1: ngay khi ký HĐ Thuê dài hạn - 05 ngày kể từ ngày ký TTĐC (đã gồm tiền cọc) / 1st time: Upon signing the Long term apartment lease contrac twithin 05 days from the date of signing deposit Agreement (including Deposit)

 

 

 

35%

Lần 2 / 2nd installment

 

20%: (L1 + 30  ngày)

Lần 3 / 3rd installment

20%: (L1 + 60 ngày)

 

Bàn giao

 

25% ( 20 ngày kể từ ngày thanh toán lần 3

T6/2018 trở đi hoặc 20 ngày kể từ ngày thanh toán lần 3 tùy thời điểm

nào đến sau

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI TỪ CĐT DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU THANH TOÁN TRƯỚC HẠN GIÁ SHOPHOUSE TẠI THỜI ĐIỂM KÝ HĐMB

PROMOTIONAL PROGRAM FROM THE DEVELOPER FOR CLIENTS WANTING TO PAY PREMATURELY OF THE SHOPHOUSE SELLING PRICE AT THE TIME OF SIGNING THE SALE CONTRACT

 

 1. Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng vay vốn lên tới 75% (VTB- SHB-TPB) hoặc 70% (TCB-VCB) giá bán căn hộ, shophouse, Penthouse (gồm VAT), CĐT hỗ trợ lãi suất lên tới 70% (VTB-SHB-TPB) hoặc 65% (TCB-VCB-) shophouse, (gồm VAT)

Preferential program for clients borrowing up to 75% (VTB-SHB-TPB) or 70% (TCB-VCB) of shophouse, selling price (VAT included), Developer supports interest up to 70% (VTB-SHB-TPB) or 65% (TCB-VCB) of, shophouse selling price (VAT included)

 

CHÍNH SÁCH / POLICY

CHI TIẾT / DETAILS

Mức dư nợ vay để thanh toán trước hạn /

Outstanding debt for premature repayment

VTB-SHB-TPB: Lên tới 75% giá bán SH (đã gồm VAT) TCB-VCB: Lên tới 70% giá bán SH (đã gồm VAT)

VTB-SHB-TPB: Up to 75% of shophouse selling price (VAT included)

TCB-VCB-: Up to 70% of shophouse selling price (VAT included)

Mức dư nợ được CĐT HTLS

Outstanding debt with interest supported by Developer

VTB-SHB-TPB: 70% giá bán SH (đã gồm VAT) TCB-VCB: 65% giá bán SH (đã bao gồm VAT)

VTB-VCB-TPB: 70% of shophouse selling price (VAT included) TCB-VCB: 65% of shophouse selling price (VAT included)

Ân hạn nợ gốc kể từ ngày giải ngân đầu tiên/

Period of grace for principal as from the date of the 1st disbursement

Lên đến 24 tháng / Up to 24 months

Phí trả nợ trước hạn trong thời gian Hỗ trợ lãi suất /

Fee for premature repayment during Period of interest support

0%

 1. Thời gian hỗ trợ lãi suất/Period of interest support

 

 

Tòa

 

Thời hạn HTLS

TỶ LỆ GIẢI NGÂN

 

25% (TCB-VTB-VCB-SHB-TPB)

SH LUX 6

Thời hạn HTLS (tháng)/Interest support period)

06

HTLS không vượt quá/Interest support not after

26/04/2018

 

 

 

Tiến độ SH tòa A1,A2,A3,LUX 6.

 

Tiến độ/

PROGRESS

TCB-VCB

VTB-SHB-TPB

Ghi chú

NOTES

Khách hàng / Clients

Ngân hàng /

Bank

Khách hàng / Clients

Ngân hàng /

Bank

Đặt cọc

Deposit

500.000.000

 

500.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lần 1:

(Khi ký HĐMB) 1st installment (Upon signing SPA)

30% giá trị CH (gồm VAT) (đã bao gồm tiền đặt cọc)

5% giá trị CH (chưa gồm VAT) vào TTĐC (*)

(CĐT trả lãi 12%/năm cho 5% giá trị CH chưa gồm VAT theo TTĐC tính từ ngày CĐT nhận đủ khoản cọc đến thời điểm: (i) ngày đến hạn nhận Giấy chứng nhận theo thông báo  của CĐT gửi hoặc (ii) thời điểm KH được xác định là tự làm thủ tục cấp GCN tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. CĐT có thể thay đổi mức lãi suất mà không cần báo trước.

KH cá nhân có trách nhiệm nộp thuế TNCN cho phần lãi này và

CĐT sẽ khấu trừ trước khi chi trả lãi).

 

 

25% giá trị CH (gồm VAT) (đã bao gồm tiền đặt cọc)

5% giá trị CH (chưa gồm VAT) vào TTĐC (*)

(CĐT trả lãi 12%/năm cho 5% giá trị CH chưa gồm VAT theo TTĐC tính từ ngày CĐT nhận đủ khoản cọc đến thời điểm: (i) ngày đến hạn nhận Giấy chứng nhận theo thông báo của CĐT gửi hoặc (ii) thời điểm KH được xác định là tự làm thủ tục cấp GCN tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. CĐT có thể thay đổi mức lãi suất mà

 không cần báo trước.

KH cá nhân có trách nhiệm nộp thuế TNCN cho phần lãi này và CĐT sẽ khấu trừ trước khi chi

 trả lãi).

 

 

Lần 2: Trong vòng

 

65 % giá trị

 

70% giá trị CH

CĐT hỗ trợ lãi vay theo

 

Tiến độ/

PROGRESS

TCB-VCB

VTB-SHB-TPB

Ghi chú

NOTES

Khách hàng / Clients

Ngân hàng /

Bank

Khách hàng / Clients

Ngân hàng /

Bank

15 ngày kể từ ngày

 

CH

 

(gồm VAT)

CS

ký HĐMB

2nd

(gồm VAT)

65% of

70% of

Apartment

Developer’s interest

support according to

installment:within

Apartment

selling price

the policy

15 days as the date

selling price

(VAT included)

 

of signing SPA

(VAT included)

 

 

Lần 3: Khi bàn

100% KPBT

100% Maintenance fee VAT của 5% giá trị CH VAT of 5% the apartment value

 

100% KPBT

 

 

giao, SH

3rd installment:

100% Maintenance fee

VAT của 5% giá trị CH

Apartment

VAT of 5% the apartment

handover

value

 

Lần 4: Khi Nhận

 

5% giá trị CH (chưa gồm VAT) – khấu trừ từ giá trị TTĐC (*)/

5% of Apartment selling price (VAT excluded) – deducted from deposit agreement

 

 

5% giá trị CH (chưa gồm VAT) – khấu trừ từ giá trị TTĐC (*)/

5% of Apartment selling price (VAT excluded) – deducted from deposit agreement

 

 

GCN QSH căn hộ

4th installment:

when receiving

Ownership

certificate

 1. Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng vay vốn lên tới 70% giá bán căn hộ (gồm VAT), CĐT hỗ trợ lãi suất lên tới

 65% giá bán căn hộ (gồm VAT) đối với các khách hàng mua A1,A2,A3,A4, Lux 6 và Penthouse A4 từ  ngày 16/11/2017.

Preferential program for clients borrowing up to 70% of Apartment selling price (VAT included), Developer supports interest up to 65% of Apartment selling price (VAT included) for A1,A2,A3,A4,Lux 6 and PH A4 from 16/11/2017.

Tiến độ / Progress

CS ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MUA CĂN HỘ A1,A2,A3,A4,Lux 6 TỪ NGÀY 20/05/2017, PENTHOUSE A4 TỪ NGÀY 03/07/2017 VÀ GIẢI NGÂN TRONG VÒNG 15 NGÀY KỂ TỪ NGÀY KÝ HĐMB (TCB-VTB-VCB-TPB-SHB)

Preferential program for clients who buy A1,A2,A3,A4,Lux 6 from 20/05/2017,PH A4 From 03/07/2017 and disburse within 15 days since the date of signing Sales and Purchase Contract

Khách hàng giải ngân/ Disbursement

of client

Ngân hàng giải ngân /

Disbursement of the bank

Hỗ trợ của CĐT / Support of the

Developer

 

Đặt cọc / Deposit

200.000.000 đồng/căn / 200,000,000

VND / apartment

500.000.000 đồng/ căn Penthouse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lần 1: Ngay khi ký HĐMB

1st installment: Upon signing the Sale Contract

30% giá trị CH (gồm VAT) (đã bao gồm tiền đặt cọc)

5% giá trị CH (chưa gồm VAT) vào TTĐC (*)

CĐT trả lãi 12%/năm cho 5% giá trị CH chưa gồm VAT theo TTĐC tính  từ ngày CĐT nhận đủ khoản cọc đến thời điểm: (i) ngày đến hạn nhận Giấy chứng nhận theo thông báo của CĐT gửi hoặc (ii) thời điểm KH được xác định là tự làm thủ tục cấp GCN tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. CĐT có thể thay đổi mức lãi suất mà không cần báo trước.

KH cá nhân có trách nhiệm nộp thuế TNCN cho phần lãi này và CĐT sẽ

 khấu trừ trước khi chi trả lãi).

30 % of Apartment selling price (VAT included) (deposit included))

5% of Apartment selling price (VAT

excluded) – transfer to deposit agreement

 

 

Lần 2: Trong vòng 15 ngày kể từ khi ký HĐMB

2nd  installment: Within

15   days   as   from  the

 

 

65 % giá trị CH (gồm VAT)

65% of Apartment selling price (VAT included)

CĐT thanh toán toàn bộ lãi vay trong vòng 15 tháng (A1,A2,A3,A4, Lux 6 1 phòng ngủ) 26 Tháng (Lux 6 2-3 phòng ngủ) và 12 Tháng (PH A4)—(áp dụng cho các căn theo danh

sách đính kèm) kể từ ngày giải ngân

 

Tiến độ / Progress

CS ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MUA CĂN HỘ A1,A2,A3,A4,Lux 6 TỪ NGÀY 20/05/2017, PENTHOUSE A4 TỪ NGÀY 03/07/2017 VÀ GIẢI NGÂN TRONG VÒNG 15 NGÀY KỂ TỪ NGÀY KÝ HĐMB (TCB-VTB-VCB-TPB-SHB)

Preferential program for clients who buy A1,A2,A3,A4,Lux 6 from 20/05/2017,PH A4 From 03/07/2017 and disburse within 15 days since the date of signing Sales and Purchase Contract

Khách hàng giải ngân/ Disbursement of client

Ngân hàng giải ngân /

Disbursement of the bank

Hỗ trợ của CĐT / Support of the Developer

date of signing Sale

 

 

The Developer pays all loan interest

Contract

within 15 months (A1,A2,A3,A4,lux 6

 

1 bedroom), 26 months (lux 6 2-3

 

bedroom) and 12 months ( PH A4)

 

(applicable for enclosed list) since

 

the disbursement day

Lần 3: Theo thông báo nhận bàn giao nhà

100% KPBT +

100% Maintenance fee

 VAT của 5% giá bán CH

VAT of 5% of the Apartment selling price

 

 

Lần 4: Khi Nhận GCN

5% giá trị CH (chưa gồm VAT) – khấu trừ từ giá trị TTĐC (*)/

5% of Apartment selling price (VAT excluded) – deducted from deposit agreement

 

 

QSH căn hộ/

4th installment: At the

time of receiving the

Ownership of Apartment

Certificate

Khách hàng mua căn hộ/shophouse/penthouse chọn phương án vay vốn ngân hàng để thanh toán trước hạn giá bán CH/SH/PH (gồm VAT), sẽ được miễn lãi chậm trả phần còn lại của giá trị CH/SH/PH của đợt 1 và các đợt tiếp theo vượt 25% hoặc 30%, tùy thuộc vào phần vốn tự có theo quy định, trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB.

 1. Khách hàng có nhu cầu thanh toán trước hạn sẽ được hưởng mức chiết khấu tương đương 8%/năm trên khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn (áp dụng cho các khách hàng thanh toán tròn tiến độ), trừ khi có thỏa thuận khác (Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước) theo hình thức giảm trừ vào giá trị thanh toán.

Clients who wish to make early payments will receive a deduction in the payment amount, equal to 8%/year on the amount and the number of early payment days, unless otherwise agreed. (This discount amount is subject to change without prior notice).

4.Chính sách ưu đãi từ CĐT dành cho khách hàng thanh toán lên tới 100%:

4.1.Áp dụng đối với khách hàng ký HĐMB: Nếu KH thanh toán lên tới 100% giá bán CH (gồm VAT) + KPBT bằng vốn tự có trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký Thỏa Thuận Đặt Cọc hoặc ký HĐMB (tùy thời điểm nào đến trước), trong đó:

 

 • 95% giá bán, CH và 100% VAT giá bán CH + KPBT Khách hàng trong vòng 15 ngày kể từ ngày ngày ký Thỏa Thuận Đặt Cọc hoặc ký HĐMB (tùy thời điểm nào đến trước) sẽ được hưởng mức chiết khấu tương đương 9,5%/năm trên khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn. (Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước). Số tiền chiết khấu được trừ vào giá trị thanh toán.

Client payments (up to100 % of total selling amount after other discounts (including VAT and Maintenance fee) within 15 days from the contract’s signing date) will receive a discount equal to 9.5%/year on the amount and the number of early payment days, unless otherwise agreed. This discount amount is subject to change without prior notice, and will be deducted in the payment amount.

 

-5% giá bán Căn hộ (không bao gồm VAT) – vào TTĐC (CĐT hỗ trợ lãi 12%/năm theo TTĐC từ ngày CĐT nhận được khoản cọc đến theo (i) thông báo nhận GCN của CĐT hoặc (ii) thời điểm KH được xác định là tự làm thủ tục xin cấp GCN tùy thuộc thời điểm nào đến trước theo quy định tại HĐMB. CĐT chi trả lãi tại thời điểm KH tất toán TTĐC và nhận GCN QSH).

 1. Áp dụng đối với khách hàng ký HĐ thuê: Nếu khách hàng thanh toán lên tới 100% giá thuê căn hộ (gồm VAT) bằng vốn tự có trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký Thỏa Thuận Đặt Cọc hoặc ký HĐ thuê dài hạn (tùy thời điểm nào đến trước) sẽ được hưởng mức chiết khấu tương đương 9,5%/năm trên khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn. Số tiền này được trừ vào giá trị thanh toán.

Client payments (up to100 % of Rental (including VAT) within 15 days from the contract’s signing date) will receive a discount equal to 9.5%/year on the amount and the number of early payment days, unless otherwise agreed. This discount amount is subject to change without prior notice, and will be deducted in the payment amount.

 1. Đối với các khách hàng mua theo CSBH trước ngày 22/12/2017, KH có nhu cầu thanh toán trước hạn 5% giá trị Căn hộ/SH/PH (chưa bao gồm VAT) – vào TTĐC sẽ được hưởng lãi suất 12%/năm theo TTĐC từ ngày CĐT nhận được khoản cọc đến theo (i) thông báo nhận GCN của CĐT hoặc (ii) thời điểm KH được xác định là tự làm thủ tục xin cấp GCN tùy thuộc thời điểm nào đến trước và thực hiện khấu trừ vào giá trị TTĐC; KH cá nhân chịu thuế TNCN cho khoản lãi này và CĐT sẽ khấu trừ trước khi chi trả lãi). Customers who bought apartments/shophouse/penthouse before 22nd December 2017 and want to make premature payment by their own capital equal to 5% of the apartment selling price

 

(exclude VAT) will receive interest rate 12%/year. Interest period will be counted from receiving date of money to sending date of the ownership of the apartment/SH/PH certificate. PIT will be deducted for this interest amount according to Vietnamese tax law.

 
Đăng Ký Mua